Selecteer een pagina

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de hele website en alle diensten die erop aangeboden worden. Door deze website te gebruiken en gebruik te maken van mijn diensten, stem je in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Ik ben geen arts en heb ook geen andere medische achtergrond. De informatie op deze website is dan ook slechts informerend van aard.

De informatie en diensten die op deze website aangeboden worden, zijn geen vervanging voor medische hulp of voor therapie van welke aard dan ook.

Wanneer je als klant onder medische en/of psychologische begeleiding staat, is het je eigen verantwoordelijkheid om met je behandelende hulpverlener te overleggen of het aangewezen is gebruik te maken van (een van) mijn diensten.

Ik ben niet bevoegd om mensen te helpen met ernstige aandoeningen zoals o.a. eetstoornissen, depressies, en verslavingen. Zij moeten hiervoor geholpen worden door een therapeut, psycholoog en/of psychiater.

Dik Gelukkig is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen, van welke aard dan ook, die je direct of indirect ondervindt door gebruik te maken van informatie of diensten op deze website.

Inhoud van de website

Ik besteed veel zorg en aandacht aan de inhoud van deze website, maar kan niet garanderen dat de informatie op elk moment volledig, juist of actueel is. De inhoud van deze website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Wanneer op deze website links staan die leiden naar websites van derden, dan is Dik Gelukkig op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of diensten van derden. Een link impliceert niet dat ik (alle) informatie van die website onderschrijf.

Dik Gelukkig kan de inhoud van deze website aanpassen zonder jou daarvan op voorhand op de hoogte te brengen.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website liggen bij Dik Gelukkig, voor zover deze niet bij derden berusten. Het is niet toegestaan om informatie of andere materialen op deze website in welke vorm dan ook te kopiëren, te verspreiden of te koop aan te bieden.

Contact

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over deze disclaimer, dan kan je contact opnemen via info@dikgelukkig.be

De inhoud van deze disclaimer kan op elk moment aangepast worden zonder dat je hiervoor op voorhand verwittigd wordt.

 

Laatst bijgewerkt op 10 oktober 2022